Internationell keramik

Ordet keramik kommer från grekiskans keramos, krukmakarlera, och betecknar framställningen och föremål av plastisk lera. Keramiken har haft stor betydelse ur ett historiskt perspektiv och man har funnit lerfigurer gjorda av människor som daterats till 27 000 år gamla. Materialet har lång livstid och arkeologer har hittat nära nog intakta fynd som legat i vatten, jord eller sand under århundraden utan att förstöras. Keramik kan vittna om människors leverne i forna samhällen då lera använts för att tillverka bruksföremål, smycken, konst och religiösa symboler. Konsten har förfinats i många kulturer och särskilt högt värderad är den japanska och kinesiska keramiken. Även svenska Höganäs har mångåriga traditioner.

Keramik används inom många olika områden idag. Fördelarna med materialet är många, förutom redan nämnda livslängden och hållbarheten är materialet både lättskött och starkt. Keramiken kan formas på många olika sätt, isolerar elektricitet och är värmetålig. Därför kan man tillverka allt från koppar och tallrikar som tål maskindisk till högspänningsisolatorer, bromsar och utrustning för laboratorier. Det finns också många sätt att ytbehandla leran på, som med tennglasyr eller blyglasyr vilket ger föremålet en fin glansig yta. Detta gör också föremålet vattenresistent. Terrakotta, fajans, lergods eller stengods är alla olika keramiska varianter av olika hårdhet och tillverkningssätt som producerats i tusentals år.

Keramik som vaser och prydnader

Keramik av olika typer

De olika keramiska godsen kan delas in i mindre grupper beroende på tre kriterier. Man brukar prata om hårdhet, transparens och glasyr. Keramikens hårdhet kan varieras genom syretillförseln under tillverkningen. Med mer syrebubblor i leran blir föremålet lättare men också mindre hållbart. Keramik som täcks med blyglasyr blir transparenta, det vill säga, man ser materialets ursprungliga färg. Föremål som täcks med tennglasyr får glasyrens färg. De keramiska föremålen har därför olika karaktär och hållfasthet vilket tillämpas inom de olika bruksområdena. Vid tillverkningen är det vanligast att föremålen antingen drejas eller gjuts, allt som oftast i maskin men konsten att tillverka keramikföremål för hand är fortfarande populär.