Japansk keramik

Äldsta kända japansk keramik man funnit är den dekorerade snörkeramiken från jomonkulturen från år 11000-300 fKr. Från denna tid har man hittat figuriner i lera som man antar använts som talismaner. Nästa tidsepok var yayoikulturen och här kan man se kulturell påverkan från Kina i avancerad teknik som bränd och drejad keramik. Från kofunperioden år 250-552 har man funnit gravhögar med gåtfulla keramikskulpturer. Japansk keramik har under åren utvecklats och tagit influenser från andra länder och kulturer men ändå behållit det traditionella. Den japanska keramiken hör till den mest sofistikerade i världen med sin enkelhet i kontrast till det spektakulära överdådet.

Till japansk keramik räknas den keramiska tillverkningsmetoden Raku. Enligt traditionen kom den förste Rakumästaren Chajiro till Japan från Korea som takläggare till Shoguns slott. Hans första Rakuskål är daterad till 1579. Fram till denna tid var teserviserna gjorda av dyrbart importerat porslin vilket retade upp Shogunens temästare som ansåg att vem som helst skulle ha råd med en teservis. Han letade efter enkla redskap och fann att ett tygstycke, vatten och en enkel skål skulle räcka för att kunna dricka te. Temästaren och takläggaren samarbetade och tillverkade en skål av samma material som takteglet. En accepterad teskål i tekniken Raku var född.

Japansk keramik och dagens Rakutekniker

Japansk keramik blev grundstenen för dagens moderna Rakutekniker. Många försöker behålla det enkla och stilrena som Raku ursprungligen var. Rakutekniken kom till Europa först under 1900-talet och då främst genom den brittiske keramikern Bernard Leach som studerat keramik i Japan. Det som idag räknas som karaktäristiskt för tekniken är stora svarta krackeleringar, gälla färger och metallaktigt skimmer. Dagens moderna Raku tillverkas genom att genom att i förväg brända alster stoppas i glasyren och bränns i en ugn som håller cirka 1000 grader. Föremålen tas ur ugnen medans de fortfarande är rödglödande. Det japanska tecknet för Raku översätts med lycka, behag, njutning och glädje.Japansk keramik är känt för sina teserviser